Metamob - 15 години дейност

- Интарзия, декември 2012 г. -

Събота, 27 ноември, това беше специален ден за Metamob, компания от Satu Mare, която отбеляза 15 години продуктивна дейност, с две събития: „Metamob отворени порти“, последвано от рожден ден. За това събитие партньори и служители, доставчици, служители и гости от чужбина говориха за опита си с / в Metamob. Това беше добър повод да погледнем назад и да разбера бъдещите планове. Събитието представи нарастваща компания.

Intarzia Metamob 15Anideactivitate

Контакт

Адрес: 440122, Сату Маре, Аурел Влаику 102-106, Румъния
Телефон: + 40 261 711511
Електронна поща: metamob@metamob.ro

Компания

Автоматизиран превод

English English